Fakturačná adresa

A-Team SK s.r.o

Miletičova 23
821 09 Bratislava

IČO: 46 932 194
DIČ: 2023656228
IČ DPH: SK2023656228
Bankové spojenie: č.účtu: SK23 7500 0000 0040 2681 6989
SWIFT kód: CEKOSKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 85858/B

Prevádzka

A-Team SK s.r.o

Obchodné centrum STYLA
Studená 4B
821 04 Bratislava 2

tel.: +421 2 4445 4445, +421 910 354 445
e-mail: info@a-teamparking.sk

MENU